Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Zapomniałeś hasła?
Szkolenie nauczycieli

Masz pytania?

Zadzwoń, lub napisz.

Telefon: 61 66 55 800

Infolinia: 801 88 44 22

Skuteczne szkolenia dla oświaty

Szukasz informacji?

Diagnoza gotowości szkolnej dzieci 5 i 6-letnich - jak przeprowadzić obserwację dzieci, interpretować wyniki, formułować wnioski

Warsztaty dla nauczycieli przedszkoli

Opis

Układ nerwowy dziecka w wieku do około 5-6 lat jest niezwykle plastyczny i podatny na zmiany. Obowiązek przedszkolny dla dzieci pięcioletnich umożliwia takie oddziaływania na dziecko, by mogło ono wyrównać start szkolny. Aby móc indywidualizować pracę z dziećmi adekwatnie do ich możliwości, należy te możliwości poznać. Służy temu diagnoza przedszkolna gotowości szkolnej. Dzięki niej wiemy:

 • jakie są mocne, a jakie słabsze strony, 
 • jak planować pracę z dzieckiem,
 • jak wspierać i stymulować procesy psychoruchowe, które są na nieco niższym poziomie,
 • jak wspomagać rozwój zdolności,
 • w jakim zakresie współpracować z rodzicami.

Powtórzona pod koniec roku szkolnego diagnoza pokaże, na ile dziecko wyrównało start szkolny i w jakim zakresie należy jeszcze wspomagać rozwój dziecka w szkole. Jeżeli dziecko ma znaczne opóźnienia i trudności rozwojowe zdiagnozowane na początku roku szkolnego, to kierujemy takie dziecko do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych, gdzie uzyska specjalistyczną pomoc i opiekę tak, by późniejsza nauka w szkole była dla niego łatwiejsza.

Podczas warsztatów:

 • poznasz charakterystykę kryteriów gotowości szkolnej (dojrzałość fizyczno-ruchowa, psychiczna: poznawcza i emocjonalno-motywacyjna; społeczna),
 • dowiesz się, jakie są normy rozwojowe dzieci przedszkolnych, 
 • zapoznasz się z różnymi metodami poznawania dziecka: obserwacja, techniki eksperymentalne, analiza wytworów, rozmowa kierowana z dzieckiem i z rodzicami dziecka,
 • nauczysz się, jak interpretować wyniki przeprowadzanych badań oraz formułować wnioski i zalecenia do pracy z dziećmi.
   

Metody pracy, które zastosujemy podczas warsztatów:

 • wykład ilustrowany prezentacją,
 • interaktywne i warsztatowe zajęcia z wykorzystaniem wytworów dzieci (rysunki, szlaczki itp.),
 • dyskusja.   

 

 


Ramowy program

1. Pokaz i charakterystyka wybranych narzędzi do badania gotowości szkolnej.

 • Dyskusja i ocena przydatności tych narzędzi w praktyce szkolnej
 • Ocena rzetelności uzyskiwanych wyników.

2. .Doskonalenie umiejętności przygotowania ogólnej oceny stopnia gotowości szkolnej dziecka.

Klient może dokonać zmian w programie

Chciałbyś zamówić to szkolenie dla Twojej
placówki?

Chciałbyś zamówić to szkolenie dla Twojej placówki?

Nasze strony:
Księgarnia Wydawnictwa Raabe Edupress - Czasopisma dla nauczycieli Eksperci w Oświacie - Wiedza, Inspiracje, Rozwój zawodowy Twoje Lekcje Wydawnictwa Pastoralne Freebooki - darmowe publikacje
Nasze portale:
Dyrektorium - Platforma Zarządzania Szkołą PortalPrzedszkolny.pl - Z myślą o dyrektorze przedszkola Pastoralis - od księży dla księży SpecPiel.pl - testy specializacyjne dla pielęgniarek

www.instytutraabe.pl - Skuteczne szkolenia dla oświaty

Skuteczne szkolenia dla nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych, gimnazjów, szkół podstawowych, przedszkoli.
W ofercie również szkolenia i kursy dla kadry zarządzającej oraz administratorów palcówek oświatyowych.

Copyright © Instytut Raabe 2011