Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Zapomniałeś hasła?
Szkolenie nauczycieli

Masz pytania?

Zadzwoń, lub napisz.

Telefon: 61 66 55 800

Infolinia: 801 88 44 22

Skuteczne szkolenia dla oświaty

Szukasz informacji?

Diagnoza gotowości szkolnej dzieci 5- i 6-letnich

szkolenie dla rady pedagogicznej

Opis

Szkolenie jest skierowane do nauczycieli, wychowawców przedszkoli, którzy na mocy nowych regulacji prawnych są odpowiedzialni za prowadzenie obserwacji pedagogicznej oraz diagnozy gotowości szkolnej.


Korzyści z uczestnictwa:

 • Podczas szkolenia uczestnicy będą mieli możliwość: zapoznania się z wybranymi narzędziami do diagnozy gotowości szkolnej, omówienia i zastosowania podczas ćwiczeń praktycznych zasad prowadzenia obserwacji pedagogicznej.
 • Szkolenie będzie okazją do pogłębienia wiedzy na temat prawidłowości rozwojowych dzieci, wpływu umiejętności psychospołecznych na osiąganie gotowości szkolnej oraz sposobów wykorzystywania zabawy do wspierania rozwoju dzieci.


Cele szkolenia:

 • Usystematyzowanie informacji dotyczących diagnozy przedszkolnej, które wynikają z nowych aktów prawnych.
 • Analiza zadań nauczyciela w świetle nowych przepisów.
 • Praktyczne zapoznanie się z procesem przeprowadzania diagnozy z wykorzystaniem różnorodnych narzędzi.
 • Doskonalenie umiejętności prowadzenia obserwacji pedagogicznych.
 • Pogłębienie umiejętności czytania i interpretowania wyników diagnozy.
 • Ćwiczenie umiejętności wspierania rozwoju indywidualnego dziecka poprzez zabawę.


Metody pracy, które zastosujemy podczas szkolenia:
Szkolenie będzie prowadzone metodami podającymi i aktywizującymi. Podczas zajęć zostaną zastosowane następujące formy pracy: miniwykład, burza mózgów, praca w małych grupach, drama, symulacja, praca z tekstem.


Ramowy program

W programie szkolenia m.in.:

 • Podstawa prawna zmian programowych w systemie edukacji.
 • Diagnoza przedszkolna – informacje ogólne.
 • Ważne wymiary rozwoju dziecka.
 • Koncepcja gotowości szkolnej.
 • Przegląd narzędzi do badania gotowości szkolnej.
 • Obserwacja pedagogiczna jako metoda zapoznawania się nauczyciela z dziećmi.
 • Współpraca z rodzicami, w tym przekazywanie wyników obserwacji.
 • Formy pracy z dziećmi sprzyjające osiąganiu gotowości szkolnej - nauka przez zabawę.
 • Znaczenie umiejętności psychospołecznych w osiąganiu gotowości szkolnej.

Klient może dokonać zmian w programie

Chciałbyś zamówić to szkolenie dla Twojej
placówki?

Chciałbyś zamówić to szkolenie dla Twojej placówki?

Nasze strony:
Księgarnia Wydawnictwa Raabe Edupress - Czasopisma dla nauczycieli Eksperci w Oświacie - Wiedza, Inspiracje, Rozwój zawodowy Twoje Lekcje Wydawnictwa Pastoralne Freebooki - darmowe publikacje
Nasze portale:
Dyrektorium - Platforma Zarządzania Szkołą PortalPrzedszkolny.pl - Z myślą o dyrektorze przedszkola Pastoralis - od księży dla księży SpecPiel.pl - testy specializacyjne dla pielęgniarek

www.instytutraabe.pl - Skuteczne szkolenia dla oświaty

Skuteczne szkolenia dla nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych, gimnazjów, szkół podstawowych, przedszkoli.
W ofercie również szkolenia i kursy dla kadry zarządzającej oraz administratorów palcówek oświatyowych.

Copyright © Instytut Raabe 2011